CNN 2023

Rezumate

INSTRUCȚIUNI PENTRU REDACTAREA REZUMATELOR

Rezumatele (în limba română și/sau engleză) redactate conform instrucțiunilor de mai jos, se vor trimite prin e-mail la adresa office@dimas.com.ro până la data de 25 AUGUST 2023. Toate rezumatele vor fi verificate de Comitetul Științific al CNN 2023, înainte de a fi publicate. Rezumatele vor fi publicate în Volumul de rezumate al CNN 2023 (volum cu ISSN).

ORIENTĂRI GENERALE

 • Rezumatele trebuie trimise și prezentate în limba română și/sau engleză.
 • Vă recomandăm să utilizați un software de procesare a cuvintelor (de exemplu, Word) pentru editarea rezumatului.
 • Rezumatul nu trebuie să conţină grafice, tabele, imagini sau alte tipuri de figuri.
 • Lectorul va trimite materialul numai dacă el sau un coautor se angajează să se înregistreze și să participe la CNN 2023, pentru a prezenta lucrarea.
 • Nu există limită pentru numărul de rezumate pe care le puteți trimite.
 • Înregistrarea este obligatorie în procesul de depunere. Toți prezentatorii trebuie să fie înscriși la eveniment până la data de 25 AUGUST 2023, altfel rezumatul nu va fi inclus în volumul de rezumate al CNN 2023 (volum cu ISSN).
 • După depunerea rezumatului, nu sunt permise modificări în ceea ce privește conținutul sau autorii.
 • NU vor fi editate materialele care contin greșeli de ortografie sau de titluri formatate necorespunzător. Este responsabilitatea solicitantului să revizuiască și să verifice toate lucrările trimise.

INFORMAȚII NECESARE PENTRU A FINALIZA TRIMITEREA UNUI REZUMAT

 • Autor principal — Persoană care trimite rezumatul. Toată corespondența se va face cu autorul principal.
 • Titlu (nu mai mult de 30 de cuvinte)
 • Titlul trebuie să fie cât mai scurt posibil, în mod elocvent pentru conținutul manuscrisului.
 • Numele autorilor vor fi scrise cu prenume (precede numele de familie: prenumele autorilor masculini vor fi prescurtate, iar cele feminine se vor scrie fără abreviere).
 • Afilierea va include instituția (Universitate, Facultate, Spital, Departament, Clinică) și corespunzător și informațiile de contact (adresă de e-mail).
 • Conținut (maximum 350 de cuvinte) are în vedere:
 • Obiectivele clare ale studiului.
 • Elementele cheie din fiecare etapă a studiului
 • Cele mai importante concluzii și semnificația lor științifică.
 • Cuvinte cheie (până la cinci)
 • Listă de autori – Pot fi incluși până la 5 autori.
Subiectul studiului trebuie să se încadreze în tematica anunțată. Dacă autorul/autorii doresc să propună un subiect cu o tematică diferită, acesta va comunica organizatorilor rezumatul cu mențiunea: OPȚIONAL.
Autorul care trimite un rezumat al unei lucrări, trebuie să aleagă unul dintre subiectele propuse în tematică.

TERMENE LIMITĂ ȘI DATE IMPORTANTE PENTRU EVENIMENT

 • Trimitere rezumate – sesiune deschisă – 01 IULIE 2023
 • Termenul limită pentru depunerea rezumatelor – 25 AUGUST 2023
 • Termenul limită pentru finalizarea înscrierii autorului care prezintă lucrarea – 05 SEPTEMBRIE 2023.

ORIENTĂRI DE FORMAT PENTRU PREZENTĂRI

 • PowerPoint este programul de prezentare disponibil.
 • Pentru prezentări nu sunt permise alte dispozitive, computere personale etc. decât cele ale organizatorilor.
 • Sistemul de manipulare și distribuție PowerPoint este optimizat pentru MS PowerPoint 2016 (Office 2016) și fișiere Adobe Acrobat (“*.pdf”). Încărcarea „DVD-Movies” nu este acceptată.
 • Suporturile de stocare a datelor acceptate sunt: CD, DVD (ca Data-storage-medium) și USB-Memory (Stick). Toate fișierele necesare – și fișierele de film (!) – trebuie să fie pe
  suportul de date.
 • Format pentru filme încorporate: sunt de preferat „*.mp4” și „*.wmv”, orice alt format
  poate funcționa sau poate fi convertit într-un format optimizat (poate dura ceva timp!)
 • Fonturile care sunt folosite în prezentări trebuie să fie fonturi latine. Dacă aveți nevoie de fonturi speciale, acestea ar trebui să fie stocate ca „fonturi încorporate” împreună cu
  prezentarea. (Fișier -> salvare ca „numele prezentării” și sub „instrumente” → opțiuni de salvare bifați caseta de selectare „încorporați fonturi True type” și selectați „încorporați toate caracterele“). Când utilizați simboluri matematice, vă rugăm să utilizați acestea care sunt disponibile sub fonturi latine (unicode sau DOS: Europa de Vest).Prezentările ar trebui să fie salvate ca „*.ppt“, „*.pptx” (= PowerPoint) sau „*.pps“,
  „*.ppsx“(=PowerPoint Slideshow) – fișierul și filmele pot fi fișiere separate pe mediul de date (dacă nu este încorporat).
  Vă rugăm să respectați aceste specificații de mai sus pentru a avea o prezentare bine
  pregătită!
  Vă mulțumim pentru participarea dvs. activă la programul CNN 2023!